Kies voor betrouwbaar, kies voor LPK

Natuurlijk kiest u voor betrouwbaarheid en veiligheid. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden, dus ook voor veilige laadkleppen. U wilt onnodige vertragingen veroorzaakt door defecten voorkomen en u wilt dat uw mensen veilig kunnen werken. Door intensief gebruik zijn de kleppen onderhevig aan slijtage. Dus om te kunnen vertrouwen op betrouwbare kleppen zijn periodiek goed onderhoud en deskundige controle essentieel.

De Arbowet verplicht u om alle laadkleppen minimaal één keer per jaar te laten keuren.

Houd laadkleppen veilig en betrouwbaar

De Arbowet verplicht u om alle laadkleppen minimaal één keer per jaar te laten keuren. De keuring maakt geen onderdeel uit van de jaarlijkse APK van het voertuig, maar moet separaat worden uitgevoerd door een erkend keurder.

Met LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) bent u verzekerd van een deskundige keuring. Niet voor niets bevelen alle grote laadklepfabrikanten LPK aan. LPK is een onafhankelijk keurmerk en een initiatief van RAI CarrosserieNL, onderdeel van brancheorganisatie RAI Vereniging. LPK-keuringen worden altijd uitgevoerd door speciaal opgeleide keurmeesters en voldoen aan de Europese Europese CEN norm 1756-1 (laadkleppen voor goederen) en 1756-2 (personenliften). Regelmatig uitgevoerde steekproeven door de onafhankelijke instantie DEKRA garanderen de kwaliteit van het keurmerk.

Altijd een keuringsstation in de buurt