Kies voor veilig, kies voor LPK

Natuurlijk kiest u voor veiligheid voor uw klanten. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor veilig vervoer, dus ook voor veilige personenliften. Personenliften zijn onderhevig aan slijtage. Dus om veiligheid te garanderen zijn periodiek goed onderhoud en deskundige controle essentieel.

De arbowet verplicht u om alle personenliften voor rolstoelgebruikers minimaal één keer per jaar te laten keuren. De keuring maakt geen onderdeel uit van de jaarlijkse APK van het voertuig, maar moet separaat worden uitgevoerd door een erkend keurder. Lees meer >

Aanbevolen door alle grote personenliften producenten

Met LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) bent u verzekerd van een deskundige keuring. Niet voor niets bevelen alle grote producenten LPK aan. LPK is een onafhankelijk keurmerk en een initiatief van branchevereniging RAI Vereniging. LPK-keuringen worden altijd uitgevoerd door speciaal opgeleide keurmeesters en voldoen aan de Europese norm 1756-2. Regelmatig uitgevoerde steekproeven door de onafhankelijke instantie Dekra garanderen de kwaliteit van het keurmerk.

Vind uw keuringsstation